Jumat, 23 Oktober 2009

Do'a Supaya Mendapat Rezeki Yang Mudah


LAA ILAAHA ILLALLAAHUL MALIKUL HAQQUL MUBIINU MUHAMMADUN RASULULLAAHI SHAADIQUL WA’DIL AMIINI”


Artinya :
Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan Yang Haq serta Nyata, Muhammad adalah utusan Allah yang menepati janji serta dapat dipercaya.”


Dalam kitab Syamsul Ma’arif, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :
”Barangsiapa yang membaca do’a seperti diatas sedikit sebanyak 100 kali pada tiap- tiap hari, maka Allah akan memudahkan jalannya rezeqi baginya, menghilangkan segala macam kesusahan, kemiskinan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar