Selasa, 20 Oktober 2009

TEMPAT- TEMPAT YANG MUSTAJAB            Ada beberapa tempat yang mustajab untuk berdo’a. Tempat- tempat mustajab itu antara lain :
a.       Di dalam Ka’bah.
b.      Di dalam pancuran emas Ka’bah.
c.       Di pojok Hajar Aswad.
d.      Di Hijir Isma’il.
e.       Di sumur Zam- Zam.
f.        Di Musdalifah (11 km arah timur Makkah)
g.       Di Shofa
h.       Di Marwah
i.         Di Tugu Ula Mina (5 km arah timur Makkah)
j.        Di Tugu Wustho Mina.
k.      Di Tugu ’Aqabah Mina.
l.         Di Padang ’Arafah (22 km arah timur Makkah)
m.     Di Masy’aril Haram (5 km arah timur Mina)
n.       Di masjid Nabawi Madinah.
o.      Di majlis dzikir mengingat Allah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar